O mne/About me

Cosplayerka a blogerka

Tieto dve označenia ma momentálne vystihujú najlepšie. S cosplayom som začala na prelome 2007/2008 a drží ma to dodnes. Nie je to len Lara, ale i Egypťanka, pionierka či Faith z Mirror’s Edge. Práve Tomb Raider je však mojím vzorom a svoj cosplay sa snažím neustále vylepšovať. Mojím snom je stať sa pozitívne známou medzi tými, ktorí narazia na moju tvorbu, spočiatku som totiž od nich bola nekonštruktívne a hlúpo kritizovaná.
S blogovaním som začala v roku 2007, prestriedala som viacero viac či menej divných blogov, no až posledný (sonya-merchier.blog.cz) sa stal skutočne úspešným. Po rokoch som blog.cz opustila a presunula sa na novú adresu: sonyamerchier.blog.
___________________________________________________
Cosplayer and blogger
Currently, those two terms best describe me. I have started cosplaying in 2007/2008, and persisted ever since. It’s not just Lara, but also the Egyptian, pioneer or Faith of Mirror’s Edge. But Tomb Raider is my real idol and I try to improve my cosplay constantly. My dream is to leave a positive impression with those who would find my creation, as all too often I get criticism that is non-constructive and silly.
*sniff*
I have been blogging since 2007. I had several different blogs, but only the last one (sonya-merchier.blog.cz) became somewhat successful. And after years at blog.cz I have moved on to a new site: sonyamerchier.blog.